Trapezia areolata / Pocillopora damicornis

SYMBIONT

Trapezia areolata

Super Group: 
Opisthokonta
Phylum: 
Arthropoda
Class: 
Malacostraca
Order: 
Decapoda
Family: 
Trapeziidae
Genus: 
Trapezia
Species: 
areolata
Authority: 
Dana 1852

HOST

Pocillopora damicornis

Super Group: 
Opisthokonta
Phylum: 
Cnidaria
Class: 
Anthozoa
Order: 
Scleractinia
Family: 
Pocilloporidae
Genus: 
Pocillopora
Species: 
damicornis
Authority: 
Linnaeus 1758

DATA IN REFERENCE

Symbiont genus name in reference: 
Trapezia
Symbiont species name in reference: 
areolata
Symbiont identification method: 
Morphology

DATA IN REFERENCE

Host genus name in reference: 
Pocillopora
Host species name in reference: 
damicornis
Host identification method: 
Morphology